Over ons | Privacy beleid | Contact & informatie
Home»Putboringen

Putboringen

Wij Celis Putboringen, staan bekend als uitvoerders van zowel makkelijke als moeilijke verticale putboringen. Formaties zoals: Silex stenen, kiezel, rotsachtige bodem zijn voor ons geen probleem om aan te boren.

 

Een putboring kan verschillende doeleinden hebben namelijk:

  • huishoudelijk
  • industrieel
  • besproeiing tuin, tennisveld,..
  • bevloeiing fruit 
  • drinkwater dieren
  • vulling zwembad of vijver
  • boringen voor brandbestrijding
  • ...

 

De diepte van een putboring moet door ons nauwkeurig worden opgezocht rekening houdend met de specifieke klanteisen en de grondlagen in de buurt. Na meer dan 20 jaar ervaring hebben wij een enorme database uitgebouwd met gegevens betreffende: de dieptes in verschillende regio's, de grondlagen, debieten, kwaliteit van het water i.v.m. ijzer,... 

 

De prijs zal dan ook afhangen van diepte, de regio waar u woont of gevestigd bent, of het een al dan niet verbuisde put is en hoeveel filter er zal moeten geplaatst worden. Vraag steeds vrijblijvend uw offerte aan.

 

Een voordeel dat Celis Putboringen u kan bieden is dat wij beschikken over alle machines, van klein tot groot, van 1 m breed tot 2,5 m breed, van 1,5 ton tot 24 ton, op rupsen (voor moeilijk bereikbare terreinen) als op camion 6x6. Vanaf een diepte van 90 m-mv en in moeilijke grondlagen dient er altijd geboord te worden met de grotere machines en is er een doorgang nodig van minimum 2,8 m. De lengte van een boormachine is ongeveer een 5 à 7 m.
De standaard methode die wij hanteren is dat de uitgeboorde zand en de boorresten door de spoelbak worden opgevangen. Hierin worden de zand en de klei van elkaar gescheiden. Zodoende leveren wij degelijk werk en laten we een zo proper mogelijke boorplaats achter. In regio's waar grind silex stenen en rotsformaties kunnen we deze spoelbak niet gebruiken en dient er een spoelgat gegraven te worden.    

 

De uitvoering van de putboring verloopt als volgt: het team komt 's morgens ter plaatse en stelt de boormachine op boven de plaats waar zal moeten worden geboord. De boring volgt met de afdichting van de lagen en opvulling van de annulaire ruimte. Nadat de boring is uitgevoerd zal er steeds een proefpomping plaatsvinden. Deze proefpomping omvat: het onderzoeken van het ijzer, de waterstand,... Na de proefpomping wordt de put afgesloten met een voorlopige putdeksel. Er zal een professionele putkop worden voorzien bij plaatsing van de pompinstallatie.

 

Het duurt ongeveer één dag voor de gehele afwerking. Voor grotere projecten dienen er meerdere dagen voorzien te worden voor de putboring.