Over ons | Privacy beleid | Contact & informatie
Home»Privacy

Privacy beleid

Wij, Celis Putboringen bvba weten hoe belangrijk privacy is voor onze klanten en we streven ernaar duidelijk te zijn in hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken, verzenden en opslaan.

Dit privacy beleid is van toepassing op alle communicatievormen, zowel telefonisch, per mail als per brief of bij ons ter plaatse zelf. Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste punten in ons privacy beleid.

Welke informatie verzamelen wij?

We verzamelen enkel informatie die uiterst nodig zijn om onze diensten te kunnen uitvoeren, dit kan via: • Informatie die u rechtstreeks aan ons verstrekt via bovenstaande communicatievormen; • Informatie die we verkrijgen van externe bronnen. (ons personeel dat ter plaatse komt om de werken uit te voeren) In deze gevallen zal het gaan om de volgende gegevens:

  • Naam gegevens
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Emailadres
  • Eventuele BTW Nummer
  • Eventuele werfadressen
  • De ouderdom van woning (in verband met de BTW wetgeving, of er 21% of 6% moet aangerekend worden).

Deze gegevens worden ingegeven op een computersysteem die verbonden is op een gesloten serversysteem waar enkel personeel toegang tot heeft. Dit computersysteem valt alsook onder de GDPR Wetgeving. Uw gegevens zullen ten allen tijde beschermd blijven, nooit gedeeld worden in elke vorm dan ook en enkel gebruikt worden in functie van de werken die wij moeten uitvoeren. Wij zullen uw gegevens dus niet gebruiken voor reclame en/of advertentiedoeleinden of dergelijke.

U hebt het recht om details op te vragen over de gegevens die wij over u verzamelen en om ons te verzoeken onjuistheden die gegevens te corrigeren, om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking, om toegang te vragen tot, het wissen of de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Onder de wetgeving van sommige rechtsgebieden kunnen we weigeren verzoeken te verwerken die onredelijk repetitief zijn, een disproportionele technische inspanning vereisen, de privacy van anderen in het gedrang brengen, extreem onpraktisch zijn of waarvoor toegang niet vereist wordt door de lokale wetgeving. Als u een verzoek voor toegang tot uw informatie wilt indienen kan dit via [email protected].

Als u vraagt om verwijdering van persoonsgegevens, erkent u dat u mogelijk niet in staat zult zijn toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van de diensten en dat restanten van uw persoonsgegevens mogelijk nog enige tijd achterblijven in de dossiers en archieven.