Over ons | Privacy beleid | Contact & informatie
Home»Putboringen»Wetgeving putboringen

Putboringen

Wetgeving waterwinning

Hieronder de informatie omtrent de wetgeving voor het boren van een waterwinning. De volledig Milieuvoorwaarden kan u terugvinden in Vlarem II Afdeling 5.53 5.54 en 5.55.

Voor het oppompen van grondwater is een vergunning of melding vereist, die conform de VLAREM-wetgeving geïntegreerd is in de algemene milieuvergunning. Deze worden opgedeeld in Klasse 1, 2 en 3. In sommige gevallen is ook geen melding of vergunningsplicht nodig.

Klasse types:

  • klasse 3: Dan bent u enkel verplicht om dit te melden. Dat formulier is ook vaak terug te vinden op de website van uw gemeente.
  • klasse 2: Vraag dan een vergunning aan bij het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente waar de exploitatie zal plaatsvinden. De vergunning wordt toegekend of geweigerd binnen 3,5 maanden
  • klasse 1: Vraag dan een vergunning aan bij de deputatie van de provincie waar de exploitatie zal plaatsvinden. De vergunning wordt toegekend of geweigerd binnen 4,5 maanden.

Meer info over meldingen en de nodige formulieren kan je terug vinden op: https://www.vmm.be/water/grondwater/gebruik

 

Hebt u hulp nodig bij de aanvraag van uw vergunning? Neem contact op met uw gemeentelijke milieudienst.

Meer dan 30 000 m³ per jaar

Indien u op jaarbasis in totaal (dus alle grondwaterwinningen van uw bedrijf/instelling samen) meer dan 30 000 m³/jaar nodig heeft, moet u een omgevingsvergunning klasse 1 aanvragen.

Meer dan 5000 m³ per jaar

Indien uw totale waterbehoefte meer dan 5 000 maar maximaal 30 000 m³/jaar bedraagt, moet u een omgevingsvergunning klasse 2 aanvragen.

Minder dan 5000 m³ per jaar

Bij een waterbehoefte van maximaal 5 000 m³/jaar is het afhankelijk van de diepte van de diepste grondwaterwinning van het bedrijf. Indien deze een diepte heeft die groter is dan het dieptecriterium, moet u een omgevingsvergunning klasse 2 aanvragen. Indien alle putten een diepte hebben die kleiner of gelijk is aan het dieptecriterium ter plaatse, moet u enkel een melding doen.

Dit is de klasse-indeling op basis van de grondwaterwinning. Indien u voor een andere activiteit al onder een hogere klasse ingedeeld bent bepaalt dit de klasse van uw inrichting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitzonderingen

Een eerste bemerking is wel dat er twee uitzonderingen zijn. Wanneer het grondwater met een handpomp (of weidepompen voor vee) wordt opgepompt en wanneer het grondwater enkel voor huishoudelijke toepassingen (met een maximum van 500 m³/jaar) wordt gebruikt, moet er in het kader van VLAREM geen vergunning worden aangevraagd, noch een melding gedaan. Er moet wel een melding van eigen waterwinning  worden gedaan bij de dienst heffingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. 

 

Debietmeter

Sinds 1 januari 2010 moet elke grondwaterwinning beschikken over een debietmeter. Dat geldt ook voor grondwaterwinningen aangewend voor de irrigatie in open lucht in de land- en tuinbouw. Debietmeters zijn echter niet verplicht voor:

·         grondwaterwinningen uitgerust met een handpomp;

·         grondwaterwinningen voor huishoudelijke doeleinden tot maximum 500 kubieke meter per jaar.

·         draineringen nodig om het gebruik of de exploitatie van bouw- en weilanden mogelijk te maken.