Over ons | Privacy beleid | Contact & informatie
Home»Warmtepomp boringen»Wetgeving warmtepomp boringen

Warmtepomp Boringen

Wetgeving geothermisch gesloten systeem of verticale bodemwarmtewisselaars/sondes

 

Tenzij het adres in waterwinningsgebied gelegen is, kan u er vanuit gaan dat er verticale bodemlussen mogen gebeuren tot een diepte van 150 m en dat u hierdoor geen vergunning dient aan te vragen of nodig gaat hebben.

Op onderstaande link kan u dit controleren. U dient uw adres in te geven en “Verticale boring (onder rubriek 55.1)” aan te vinken.

Link interactieve kaart: http://www.dov.vlaanderen.be/rubriek55/ 

 

Wanneer is er wel een vergunningsplicht?

Wanneer een grote warmtepomp wordt geïnstalleerd voor huishoudelijke doeleinden (= met een totale geïnstalleerde drijfkracht van de warmtepomp van meer dan 200 kW).
Indien grondwater (met pomp- en retourput) als warmtebron wordt toegepast.
Als een verticale bodemwarmtewisselaar als bron wordt toegepast, waarbij dieper dan 50 meter wordt geboord. Als een horizontale of verticale bodemwarmtewisselaar wordt toegepast die een warmtedragend medium met gevaarlijke stoffen bevat. Hieronder valt niet de mengeling van water met glycol.

 

 

 

 

 

 

Wegwijzer

 

 

 

Voor klasse 1 en klasse 2 bedrijven moet een milieuvergunning aangevraagd worden bij respectievelijk de Bestendige Deputatie van de Provincie of bij het College van Burgemeester en Schepenen waar de exploitatie gepland is. Voor klasse 3 bedrijven volstaat een eenvoudige melding aan het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente waar de exploitatie gepland is. De melding gebeurt a.d.h.v. een standaardmeldingsformulier. Daags na de melding mag de exploitatie gestart worden op voorwaarde dat de activiteit verenigbaar is met de ruimtelijke voorschriften.