Over ons | Privacy beleid | Contact & informatie
Home»Warmtepomp boringen»Geothermische boringen

Geothermische boringen

Bij de toepassing van warmtepompen dient de warmtebron, die gratis warmte levert, gekozen te worden afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden en van de functie die die warmtepomp dient te vervullen.

Vermits het energieverbruik van de warmtepomp rechtstreeks afhankelijk is van het temperatuurverschil tussen de warmtebron en warmteafgiftesysteem zal een zo hoog mogelijke brontemperatuur de beste winstfactor opleveren. Daardoor zijn de geothermische boringen zo interessant en worden deze warmtepomp boringen het meest toegepast.

Voor geothermische boringen kan men kiezen tussen 2 systemen:

  • open systeem: het open bronsysteem is het warmte-koudeopslagsysteem met een pompput en één of meerdere retourput(ten). Het meest toegepaste systeem in onze streek is het recirculatiesysteem.
     
  • gesloten systeem: het gesloten bronsysteem is het systeem met de verticale aardwarmtecollector. Gelijkaardige benamingen zijn: sondeboringen, verticale sondeboringen, verticale aardwisselaar, verticale collector, primair netwerk, ...