Over ons | Privacy beleid | Contact & informatie
Home»Regenwater recuperatie»Regenwaterfilters

Regenwaterfilters

Eerste filter

De eerste filter is een voorfilter tussen de dakgoot en de opslagtank. Deze filter werkt met een centrifugale voorfiltratie. De voorfiltratie van het water is het belangrijkste. De massieve deeltjes worden gescheiden van het water voor dat het water in de opslagtank te recht komt. Er zijn verschillende modellen:

- vlakfilter: bij deze filter loopt het regenwater over een vlak filterelement. Het water loopt door de filter naar de opslagtank, de takjes en bladeren spoelen over de filter weg naar de riolering. Vlakfilters zijn in twee modellen verkrijgbaar. U kan opteren voor een bovengrondse filterinstallatie of een in de hoogte afzaagbaar model voor de inbouw in de grond. Een voordeel van deze filter is het kleine hoogteverschil tussen de toevoer leiding en de afvoerleiding naar de riolering. Dit is zeer handig wanneer deze leidingen niet diep onder de grond liggen.

- wervelfijnfilter: bij deze filter loopt het water in een slingerende beweging door de wand van het filter element naar beneden, terwijl de zwaardere deeltjes uit het water vallen. Via de binnenwand van het filter element  worden deze zwaardere delen ook weer naar de riolering afgevoerd. Deze filters zijn de beste op de markt vanwege de werking maar deze filters kunnen niet altijd geplaatst worden vanwege het grote hoogteverschil tussen de toevoer en afvoerleiding naar de riolering. 

Tweede filtering

De tweede filtering gebeurt door een afzonderlijke aanzuigslang met een vlotterbal met extra filter. Deze aanzuigslang drijft op het oppervlaktewater van de tank en wordt zodanig bevestigd dat er nooit vervuild water van op de bodem kan worden opgezogen.

Derde filter

De derde filter is de DUO filter. Deze filter werkt met een dubbele functie namelijk:

- de mechanische waterfiltratie bij 25mq voor het tegen houden van massieve deeltjes zoals aarde, zand en roestschilfertjes,...
- de waterbehandeling met actieve kool voor verbetering van de smaak, verwijdering van de geur, vrij chloor, ozon, micro-
 verontreinigingen zoals persticiden en andere opgeloste stoffen.

Regenwaterfilters kunnen voor allerhande toepassingen gebruikt worden zoals: huishoudelijk, industrieel, landbouw,... Dit systeem heeft ook enkele voordelen. Het is compact, stevig en professioneel. Het systeem is ook eenvoudig te plaatsen en te onderhouden. Alle onderdelen zoals actieve kool en filtervliezen zijn steeds bij ons te verkrijgen.